Material som kan vara intressant för digInnan du laddar ner Checkpoints Gymnasievalet Åk 7-8 på svenska så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Säker som cyklist Årskurs: 1-3 Ämne: SO, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Säker som cyklist så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Ett roligt och viktigt jobb

Innan du laddar ner Ett roligt och viktigt jobb så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11

Den här lektionen handlar om de som arbetar med att ordna livsviktiga saker som vatten och avlopp i samhället. VVS-montörer är faktiskt en förutsättning för ett fungerande samhälle.

VVS-hjältarna är ett utbildningspaket bestående av lektioner och en filmtävling som handlar om vatten. Dessutom finns ett roligt projekt för årskurs 4-6 där eleverna får piffa upp skolans toaletter. Lektionerna hjälper eleverna att utveckla olika perspektiv på frågan om vatten. Utifrån vilka frågor som passar dig och dina elever och de ämnen ni jobbar inom kan ni fritt välja bland utbudet av lektioner.

Integrerad SYV
Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla om hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och att visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund.

Ur LGR11
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning

Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Hur du använder detta material:
  • Välj vilka lektioner du vill genomföra tillsammans med dina elever och ladda ner materialet.
  • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
  • Genomför lektionen med eleverna.