Material som kan vara intressant för digAnställa eller anställas - ett spel om jobbsökande Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Vad gör en Entreprenör? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, SO, Svenska

Film - Utmana fattigdomen

 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här filmen berättar We Effect om utveckling av jordbruk som ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom.

Fler än 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom och majoriteten av världens extremt fattiga lever av jordbruk. Resultatet av We Effects insatser blir mat på bordet, inkomst från skörden och att människor tillsammans får en röst i samhället.

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

 • Eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
 • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet…
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.
 • Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.
 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare We Effect
 • Film
Hur du använder detta material:
 • Titta på filmen tillsammans med eleverna.
 • Följ upp filmen och gör quizet som finns på utmanafattigdomen.se.
 • Följ upp filmen och arbeta med lektionerna på utmanafattigdomen.se.