Material som kan vara intressant för dig

Filmmetod lär elever äga sina rättigheter

Gå till materialet
  • Koppling till läroplan: LGR11

Rafiki vill stärka elevers kunskaper om barns rättigheter, i Sverige och i världen. Tillsammans med Rosenlundsskolan har vi skapat en metod som ger eleverna verktyg att känna att de äger sina rättigheter. Metoden stärker elevernas förmåga att reflektera och göra sina röster hörda.

Elever i åk 5 och 6 har med hjälp av Rafiki skapat filmer om artiklar ur barnkonventionen. Ta del av deras konkreta tips och verktyg. Eleverna, deras lärare och Rafikiteamet guidar dig!

Kopplar till LGR 11, särskilt kapitel 2 om normer och värderingar.

Här hittar du alla material från Rafiki

  • Ämne Samhällskunskap, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6
  • Tema Barns rättigheter, Webbinarier
  • Avsändare Rafiki
  • Externt material