Material som kan vara intressant för dig


Barnens livräddningsskola - arbetshäfte i klassuppsättning Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, Särskola Ämne: Ämnesövergripande

...om detta må ni berätta... Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Novellpristagare Prata Om Alkohol Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, Svenska

Flickors rätt till utbildning

Film och studiehandledning om flickors ojämna tillgång till utbildning i världen. 

Idag är det 67 miljoner barn runtom i världen som inte går i skolan. Mer än hälften av dem är flickor. Varför är det så? Se filmen och arbeta med studiehandledningen som innehåller diskussionsämnen och övningar kopplade till filmens tema om flickors tillgång till utbildning. Materialet kan med fördel kopplas till barnkonventionen och användas som undervisningsmaterial i ämnena samhällskunskap, geografi men även övriga ämnen.

  • Ämne Praktiska & Estetiska, SO, Svenska
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Genus & Jämställdhet
  • Avsändare Unicef
  • Film