Material som kan vara intressant för dig


Arbetsmiljö - så funkar det (Upplaga 2021) Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Arbetsmiljö - så funkar det (Upplaga 2021) så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerYrke och utbildning – lärarhandledningsmaterial Årskurs: 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: SFI, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Yrke och utbildning – lärarhandledningsmaterial så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Första helgen i juni - klassuppsättning SLUT!

Serienoveller som tar upp samtycke och övergrepp

"Första helgen i juni" och "Världens sämsta sommar" är två serienoveller för ungdomar som handlar om sexuella övergrepp

I "Första helgen i juni" lär Sara och kompisen Denise känna två killar, och i slutet av historien utsätts Sara för ett sexuellt övergrepp. Novellen tar upp hur svårt det kan vara att veta var gränserna går och att förövaren ofta är någon man känner. Novellen "Världens sämsta sommar" är en fristående fortsättning som berättar vad som händer efter övergreppet, vad Sara tänker och om omgivningens reaktioner. Sara går också till sjukvården för att få hjälp.

Syftet är att få unga att diskutera och reflektera över sexuella övergrepp, och de tankar och känslor som uppstår efteråt. Serienovellerna finns både på svenska och engelska och kan användas som diskussionsunderlag i undervisningen eller i andra samtal med unga, i gymnasiet, SFI och gymnasiesärskolan.

Den lärarhandledning som har tagits fram till novellerna innehåller både diskussionsfrågor om samtycke och övergrepp och fakta kring sexuella övergrepp och samtyckeslagen. Med handledningen som stöd kan lärare och personal i elevhälsan använda serienovellerna i undervisning om sexualitet och relationer och i samtal med elever i frågor som rör sexuella övergrepp och samtycke. Handledningen tar också upp skolans ansvar och vart läraren kan vända sig för att få ytterligare fördjupning eller stöd. På Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats finns sidor med extra läsning om materialet och länkar och intervjuer med lärare och personal i elevhälsan som använt materialet.

Klicka här för att ladda ner lärarhandledning

Den kan också beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid.

Avsändare:

Serienovellerna är framtagna av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. De är skriva och tecknade av Matilda Ruta på uppdrag av NCK.

Levereras i klassuppsättningar om 30 ex

MATERIALET ÄR SLUT PÅ LAGRET!

  • Ämne Biologi, Samhällskunskap, SFI, Svenska, Svenska som andraspråk, Vård och omsorg, Ämnesövergripande
  • Årskurs Gymnasiet, Gymnasiesärskola
  • Tema Genus & Jämställdhet, Lag & rätt, Sexualitet, samtycke och relationer
  • Avsändare Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
  • Externt material