Material som kan vara intressant för dig


Märkning av mat Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Hedersvåld Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Tema. Sex & Statistik för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Från insidan

Barn och unga berättar om tillvaron i arrest och häkte

Barnombudsmannens årsrapportering 2013. Rapporten visar att Sverige systematiskt utsätter frihetsberövade barn för behandling som strider mot internationella konventioner.

  • Ämne SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Lag & rätt, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil