Material som kan vara intressant för dig


Sex på kartan Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande

Märkning av mat Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Jag vill säga något 9-13 år Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Geoskolan

  • Koppling till läroplan: LGY11

Geoskolan gör det enkelt att använda geografisk information och GIS i grundskolan och gymnasiet.

Nu lanserar Lantmäteriet en digital lärmiljö för elever i grundskolan och gymnasiet. Här kan eleverna analysera, visualisera och utforska vårt samhälle och vår natur med hjälp av geografisk information som till exempel markanvändning, geologi, fornlämningar och topografi. De digitala kartorna underlättar förståelsen av samspelet mellan miljö och samhälle samt hur olika perspektiv och intressen ofta står emot varandra.

Geoskolan ger dig som lärare tillgång till undervisningsstöd i form av lektionsförslag och en kartapplikation.

Kartapplikationen är plattformsoberoende och behöver inte laddas ned. Den innehåller rikstäckande och aktuella kartlager från olika myndigheter, vilket innebär att lektionerna kan göras med lokalanknytning. Kartapplikationen ger möjlighet att välja lager, zooma, panorera, mäta, rita och skriva ut.

Lektionsförslagen är anpassade efter läroplanen och ger kunskaper om geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, GIS och modeller. Geoskolan kan användas inom en rad olika ämnen som till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknik, matematik och idrott.

Geoskolan är utvecklad tillsammans med lärare, myndigheter, kommuner och Lantmäteriet.

  • Ämne Biologi, Geografi, Historia, Idrott & Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap, Teknik
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling, Övrigt
  • Avsändare Lantmäteriet - www.geoskolan.se
  • Externt material