Material som kan vara intressant för dig


Barnens Livräddningsskola - Digital kurs Årskurs: 1-3, 4-6, Särskola Ämne: Idrott & Hälsa

Likarätt Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Särskola Ämne: Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande

Max18 för 7-9 Årskurs: 7-9 Ämne: Bild, Idrott & Hälsa, Matematik, SO, Svenska

Geoskolan

  • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Upptäck natur och samhälle med Geoskolan

Geoskolan är ett digitalt verktyg som gör det enkelt att använda kartor och annan geografisk information i grundskolan och gymnasiet. Verktyget innehåller lektionsförslag och en kartapplikation med geografisk information från flera myndigheter. Både lärare och elever har tillgång till Geoskolan via Internet där den finns öppen och gratis på www.geoskolan.se.

För att komma igång med Geoskolan finns ett antal lektionsförslag inom olika ämnesområden. Målet med lektionerna är att ge kunskaper om geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, geografiska informationssystem (GIS) och modeller. Lektionsförslagen utgår ifrån innehållet i läroplanen för grundskolan respektive gymnasiet.

I kartapplikationen finns rikstäckande geografisk information från Lantmäteriet och andra myndigheter, i form av olika kartlager. Kartapplikationen kan beskrivas som ett enkelt GIS - geografiskt informationssystem - som gör det möjligt att analysera och presentera genom att välja lager, zooma, panorera, mäta, rita och skriva ut. Kartapplikationen passar bra för fältstudier då den är anpassad för smartphone och surfplatta.

De olika kartlagren öppnar upp möjligheter för undervisning inom flera ämnesområden som till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknik, matematik och idrott. Då lagren och kartan är rikstäckande är det enkelt att anpassa lektionen till elevernas närmiljö.

Om filmen här på sidan: En film för unga om kartans betydelse

Hur kan snapchat se var du är? Hur hittar man till Mordor? Och vad skulle hända om alla kartor försvann?

När använder vi kartinformation och till vad - historiskt, i nutid, fantasi och framtid? Tekniken gör att vi tänker allt mindre på vad som är själva kartan. Filmen berättar om smarta verktyg som till exempel Geoskolan som gör att elever kan lösa uppgifter med verkligheten som referens. Kartan kan svara på många frågor.

Se också denna film: En film om kraften i geodata

Vad har självkörande bilar, sommarens skogsbränder och Missing people gemensamt? För alla spelar geodata en avgörande roll. Geodata är en förutsättning för samhällets utveckling. Lantmäteriet bidrar i allra högsta grad med aktuella och kvalitetssäkrade geodata. Se filmen om hur Lantmäteriets geodata bidrar till nya innovationer, upptäckter – och räddar liv. Klicka här för att komma till filmen

  • Ämne Biologi, Geografi, Historia, Idrott & Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap, Teknik
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling, Övrigt
  • Avsändare Lantmäteriet - www.geoskolan.se
  • Externt material