Material som kan vara intressant för dig


Arbetslivet - om arbetsmarknaden i Sverige och världen (Upplaga 2021) Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Välja mat efter säsong Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Quiz om växter och djur Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, Samhällskunskap

Gör ett virtuellt arbetsplatsbesök

Gör ett virtuellt arbetsplatsbesök och upptäck olika yrken inom byggbranschen.