Material som kan vara intressant för dig


Teknikspanarna Årskurs: 4-6 Ämne: NO, Teknik

Säkerhet på arbetsplatsen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Ordspråk på gården Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: Svenska

Gör svinn till vinn

  • Koppling till läroplan: LGR11

Lektionstips med tillhörande lärarhandledning. 

Undersök kommunens återvinningshantering och få svar på hur avfallshanteringen går till och hur mycket mat som slängs i skolan. Genom arbetet får eleverna ökad kunskap och medvetenhet om sopor och svinn samt hur man kan minska svinnet i skolan. I det efterföljande arbetet får eleverna skriva en insändare för att påverka ännu fler. 

Länk till sammanfattande stödmaterial

  • Ämne Hem- och konsumentkunskap, NO, SO
  • Årskurs 4-6
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare KRAV
  • PDF-fil