Material som kan vara intressant för dig


Vad är respekt Årskurs: 4-6 Ämne: Religion, Samhällskunskap

FN-rollspel om klimatfrågan Årskurs: Gymnasiet Ämne: Engelska, Internationella relationer, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska


Greppa språket

Kunskapsöversikt om att lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever.

Fokus i översikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material