Material som kan vara intressant för dig


Grönsaksutmaning Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Matematik, NO

Vänliga Veckan Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Religion, Samhällskunskap

Tema. Sex och kommunikation för högstadiet Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, SO

Greppa språket

Kunskapsöversikt om att lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever.

Fokus i översikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material