Material som kan vara intressant för digUtbildningspaket på franska Årskurs: 7-9 Ämne: SYV, Ämnesövergripande

Bonden i Skolan Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Matematik, NO, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Gymnasievalet - ett digitalt test

Den digitala tjänsten Gymnasievalet vänder sig till elever i årskurs 7-9 och deras föräldrar, vårdnadshavare eller andra närstående. Två eller flera personer tar först tar ställning till ett antal påståenden och kan sedan jämför sina resultat med varandra.

Med Gymnasievalet får elever tillsammans med en förälder eller annan vuxen fundera kring utbildning, yrke och framtid. Testet går till så att två eller flera personer först tar ställning till ett antal påståenden och sedan jämför sina resultat med varandra. Genom att jämföra och reflektera tillsammans skapas en givande diskussion. Dessutom får både elever och vuxna bra tips på hur man kan tänka inför gymnasievalet.

Ur läroplan för grundskolan - Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning.

Hur du använder detta material:
  • Föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående kan använda materialet för att få stöd och vägledning när deras barn står inför valet till gymnasiet.
  • Elever kan använda materialet tillsammans med en vuxen för att få stöd och vägledning inför valet till gymnasiet.
  • Du som arbetar i skolan kan dela materialet med föräldrar som du möter.