Material som kan vara intressant för dig


Konvention om barnets rättigheter Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Lärarhandledning för "Jag vill säga något" Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande

Hållbar konsumtion och produktion – Mål 12

 • Koppling till läroplan: LGR11

Med mål 12 vill världens ledare främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa.

Börja med att ladda ner den tillhörande PDF:en som hjälper dig att lägga upp ditt arbete. Till detta tema kan du även välja bland följande material från Naturskyddsföreningen:

Faktablad - Att vara energismart

Övning - Pryldetektiverna (Energifallet åk 4-6)

Övning - Onödigaste prylen (Energifallet åk 7-9)

Följ och använd gärna vår blogg, där kan ni följa Glenn och Sören, hitta filmer att använda och även ta del av expeditionsklassernas frågor.

Centralt innehåll årskurs 4-6

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling (Geografi).
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen (Kemi)

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid (Geografi).
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.(Hem- och konsumentkunskap)
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar (Religion).
 • Ämne Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, Religion
 • Årskurs 4-6, 7-9
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Row around Svalbard
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner den tillhörande PDF:en. Läs om målet, om expeditionen och expeditionens miljöval.
 • Välj ut och använd de övningar, filmer och faktablad som du vill använda.
 • Följ gärna och använd vår blogg när du arbetar med temat.