Material som kan vara intressant för dig


Tävla i mångfald! Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Tävla i mångfald! så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerMöt en yrkesverksam Årskurs: 7-9 Ämne: SYV

Innan du laddar ner Möt en yrkesverksam så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Hälsoparlamentet

Gå till materialet
  • Koppling till läroplan: LGR22, LGY11

Hälsa, delaktighet och lärande hänger ihop och kan stärka varandra. Hälsoparlamentet är en metod med tillhörande gratis material som vill hjälpa skolor att på ett hållbart och strukturerat sätt arbeta med de hälsofrämjande och demokratiska uppdragen utifrån elevernas rätt till inflytande.


Metoden utgår ifrån ett ”hälsohjul” som består av nio hälsofrämjande områden så som psykisk hälsa, studiero och miljö. Elever och skolpersonal är båda delaktiga i processen för att under en termin eller ett läsår stärka det utvalda området genom att planera och genomföra aktiviteter på individ-, klass- och skolnivå. Materialet har en hög grad av flexibilitet och är anpassad för högstadiet och gymnasiet. Hälsoparlamentet har utvecklats tillsammans med elever, skolpersonal och experter och består av ett paket med instruktionsfilmer, färdiga PowerPoint-presentationer och en digital verktygslåda för att stötta lärare, mentorer och elevhälsopersonal i att använda metoden.


Hälsoparlamentet har utvecklats med stöd från Allmänna Arvsfonden.

  • Ämne Idrott & Hälsa, SYV, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet, Gymnasiesärskola
  • Tema Demokrati, Hälsa & Mat
  • Avsändare Föreningen Norden
  • Externt material