Material som kan vara intressant för dig


Ingen tid att förlora Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Företagsekonomi, Naturkunskap, Samhällskunskap


Viktigt att tänka på när du handlar mat Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Har man skollunch i Ouagadougou?

  • Koppling till läroplan: LGR11

Lektionstips med tillhörande lärarhandledning. 

Utgå från skolans lunch och jämför den med skolluncher i andra delar av världen. Eleverna får skriva ett brev till skolelever i en annan del av världen och fråga om deras skolmat. Därigenom kan de få en ökad förståelse för att det ser olika ut i olika delar av världen. De får även möjlighet att lära sig mer om livsvillkoren för barnen i det aktuella landet och med den kunskapen reflektera över hur vi har det här hos oss. 

Länk till sammanfattande stödmaterial

  • Ämne Engelska, NO
  • Årskurs 4-6
  • Tema Genus & Jämställdhet, Hälsa & Mat, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare KRAV
  • PDF-fil