Material som kan vara intressant för dig


Nytt skolmaterial om bin Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska, Ämnesövergripande

Tema. Sex och kommunikation för högstadiet Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, SO

...om detta må ni berätta... Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Hav och marina resurser – Mål 14

 • Koppling till läroplan: LGR11

Med mål 14 vill världens ledare bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd.

Börja med att ladda även ner den tillhörande PDF:en som hjälper dig att lägga upp ditt arbete. Till detta tema kan du även välja bland följande material från Naturskyddsföreningen:

Faktablad - Avfallstrappan

Övning - Vem äger Arktis? (Energifallet åk 4-6) Kommer i augusti!

Övning - Vem äger Arktis? (Energifallet åk 7-9)

Följ och använd gärna vår blogg, där kan ni följa Glenn och Sören, hitta filmer att använda och även ta del av expeditionsklassernas frågor.

Centralt innehåll årskurs 4-6

 • Tillkommer i augusti.

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt. (Biologi).
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen (Geografi)
 • Ämne Biologi, Geografi
 • Årskurs 4-6, 7-9
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Row around Svalbard
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner den tillhörande PDF:en. Läs om målet, om expeditionen och expeditionens miljöval.
 • Välj ut och använd de övningar, filmer och faktablad som du vill använda.
 • Följ gärna och använd vår blogg när du arbetar med temat.