Material som kan vara intressant för dig


Affisch om barnkonventionen på Tigrinska Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande

Metodbanken – sexualitet och relationer Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Jag vill säga något 13-16 år Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Hav och marina resurser – Mål 14

Innan du laddar ner Hav och marina resurser – Mål 14 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11

Med mål 14 vill världens ledare bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Haven har en nyckelroll för att trygga världens livsmedelsförsörjning och bekämpa fattigdom. Marina och kustnära ekosystem måste skyddas och återställas. Överfiske, utvinning av naturresurser, marint skräp inklusive mikroplaster och försurning är utmaningar som behöver åtgärdas för att uppnå friska hav och livskraftiga marina ekosystem.

Börja med att ladda ner den tillhörande PDF:en som hjälper dig att lägga upp ditt arbete. Till detta tema kan du även välja bland följande material från Naturskyddsföreningen:

Faktablad - Avfallstrappan

Övning - Vem lever i Arktis? (Energifallet åk 4-6) 

Övning - Vem äger Arktis? (Energifallet åk 7-9) 

Undersök - Sånt som slängs (Energifallet åk 7-9)

Följ och använd gärna vår blogg, där kan ni följa Glenn och Sören, hitta filmer att använda och även ta del av expeditionsklassernas frågor.

Ämnen 4-6: Bio, Sh, Geo, Ke, Sv, Bl

Ämnen 7-9: Geo, Bio, Ke, Sh, Fy, Sv

  • Ämne Biologi, Fysik, Geografi, Kemi, Samhällskunskap, Svenska, Teknik
  • Årskurs 4-6, 7-9
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Row around Svalbard
  • PDF-fil
Hur du använder detta material:
  • Ladda ner den tillhörande PDF:en. Läs om målet, om expeditionen och expeditionens miljöval.
  • Välj ut och använd de övningar, filmer och faktablad som du vill använda.
  • Följ gärna och använd vår blogg när du arbetar med temat.