Material som kan vara intressant för digFrihet i skolan Årskurs: 4-6 Ämne: SO, Svenska

Media Smart – läromedlet för källkritik, reklam och media Årskurs: 7-9 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, SO, Svenska

Hur får vi maten att räcka till alla?

 • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen får eleverna fundera på varför människor svälter trots att det totalt sett inte finns någon brist på mat. Eleverna får också lära sig om olika metoder för att täcka ett ökande behov av mat i framtiden. Uppgiften blir att göra ett nyhetsinslag om hur vi får maten att räcka till alla.

Med MatRätt får du färdiga lektioner som tar dig och dina elever på en resa från jordbrukarens marker till butiken. Med bättre kunskaper om hur mat produceras och var den kommer ifrån blir det också lättare att göra bra matval. Med stöd av filmer, faktablad och digitala elevsidor får eleverna göra intressanta uppdrag och lära sig mer om bondens roll idag, hur vi håller djur friska och om hur vi förvaltar naturens resurser väl.

Länk till digital elevsida

Länk till faktablad

Centralt innehåll

Svenska

7-9

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Ämne Svenska
 • Årskurs 7-9
 • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare MatRätt
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Varje lektion kommer med tillhörande film och faktablad.
 • Ladda ner lektionen du vill att eleverna ska arbeta med.
 • Ladda även ner tillhörande faktablad.
 • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
 • Låta gärna eleverna arbeta med lektionen digitalt på elevsidan.