Material som kan vara intressant för dig


Välja mat efter säsong Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Novellsamling, utgåva 2014 Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Varför behöver vi äta? Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande

Hur ska en man eller kvinna vara?

Genus är vårt sociala kön, och handlar om de föreställningar om och förväntningar vi har på hur kvinnor och män bör vara.

Lektionen syftar till att skapa förståelse och ömsesidighet mellan individer. Frågor som behandlas är sexualitet och samlevnad samt respekt för varandra och mellan könen. Besök www.vardegrunden.se för fler lektioner och verktyg

  • Ämne SO, Svenska
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Genus & Jämställdhet, Likabehandling
  • Avsändare Vardegrunden.se
  • PDF-fil