Material som kan vara intressant för dig


Stå upp, tänk själv! Årskurs: Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO

Film "Jordbrukets historia" Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande

Veckans matsedel Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap

Ingen tid att förlora

  • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

En film om möjliga lösningar på mänsklighetens största utmaningar. Lärarhandledningen ger dig som lärare tips på hur ni kan arbeta vidare med filmen i klassrummet.

Genom att diskutera olika aspekter av miljöutmaningen får eleverna djupare förståelse för problematiken, varför det inte finns några enkla lösningar och hur politiker, forskare och företag tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Filmen är främst anpassad till kurser på gymnasiet men kan även användas i grundskolans senare år.

Lärarhandledningen kan kopplas till det centrala innehållet i till exempel:

Biologi 1

  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Företagsekonomi 1 och 2

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.

Naturkunskap 1b

  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Samhällskunskap 1a2

  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  • Ämne Biologi, Företagsekonomi, Naturkunskap, Samhällskunskap
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Svenskt Näringsliv
  • Film