Material som kan vara intressant för dig


Grönsaksutmaning Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Matematik, NO

Innan du laddar ner Grönsaksutmaning så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material du laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Sex på kartan Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande

Ekofika - Prata eko i skolan Årskurs: Gymnasiet Ämne: NO, SO, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Ekofika - Prata eko i skolan så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material du laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Ingen tid att förlora

Innan du laddar ner Ingen tid att förlora så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material du laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

En film om möjliga lösningar på mänsklighetens största utmaningar. Lärarhandledningen ger dig som lärare tips på hur ni kan arbeta vidare med filmen i klassrummet.

Genom att diskutera olika aspekter av miljöutmaningen får eleverna djupare förståelse för problematiken, varför det inte finns några enkla lösningar och hur politiker, forskare och företag tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Filmen är främst anpassad till kurser på gymnasiet men kan även användas i grundskolans senare år.

Lärarhandledningen kan kopplas till det centrala innehållet i till exempel:

Biologi 1

  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Företagsekonomi 1 och 2

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.

Naturkunskap 1b

  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Samhällskunskap 1a2

  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  • Ämne Biologi, Företagsekonomi, Naturkunskap, Samhällskunskap
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Svenskt Näringsliv
  • Film