Material som kan vara intressant för dig


Viktigt att veta hur mat produceras Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Vad betyder miljömärket? Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Kondomboken Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Naturkunskap, Samhällskunskap

Jag vill säga något 5-9 år

Är du ett barn? Då har du rättigheter. 

Sverige har lovat att följa något som kallas för barnkonventionen. Där står det att alla som är under 18 år har vissa rättigheter. Du har rätt att säga vad du tycker, till exempel.

Ladda även hem: Lärarhandledning för "Jag vill säga något"

  • Ämne SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3
  • Tema Barns rättigheter
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil