Material som kan vara intressant för dig


Tema. Sex och kommunikation för högstadiet Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, SO

Barnkonventionen på lättläst svenska Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Barndomens förändrade villkor Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Jag vill säga något 5-9 år

Är du ett barn? Då har du rättigheter. 

Sverige har lovat att följa något som kallas för barnkonventionen. Där står det att alla som är under 18 år har vissa rättigheter. Du har rätt att säga vad du tycker, till exempel.

Ladda även hem: Lärarhandledning för "Jag vill säga något"

  • Ämne SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3
  • Tema Barns rättigheter
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil