Material som kan vara intressant för dig


Rättigheter för varenda unge Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: SO, Svenska

Om klimat, miljö och energi Årskurs: 4-6 Ämne: Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, SYV, Teknik

Veckans matsedel Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap

Jordbruk och biologisk mångfald

 • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen får eleverna lära sig om biologisk mångfald och varför det är viktigt. I lektionen får eleverna också förståelse för på vilka sätt jordbruket gynnar biologisk mångfald. Uppgiften blir att göra en affisch om de värden som jordbruket skapar.

Med MatRätt får du färdiga lektioner som tar dig och dina elever på en resa från jordbrukarens marker till butiken. Med bättre kunskaper om hur mat produceras och var den kommer ifrån blir det också lättare att göra bra matval. Med stöd av filmer, faktablad och digitala elevsidor får eleverna göra intressanta uppdrag och lära sig mer om bondens roll idag, hur vi håller djur friska och om hur vi förvaltar naturens resurser väl.

Länk till digital elevsida

Länk till faktablad

Centralt innehåll

Biologi

7-9

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
 • Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.
 • Ämne Biologi
 • Årskurs 7-9
 • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare MatRätt
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Varje lektion kommer med tillhörande film och faktablad.
 • Ladda ner lektionen du vill att eleverna ska arbeta med.
 • Ladda även ner tillhörande faktablad.
 • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
 • Låta gärna eleverna arbeta med lektionen digitalt på elevsidan.