Material som kan vara intressant för dig
Hållbar utveckling Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: NO, SO, Ämnesövergripande

Kavla upp ärmarna - analysera en debattartikel

 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna läsa en debattartikel och reflektera över innehållet i texten. Lektionen bygger på debattartikeln "Kavla upp ärmarna och utrota fattigdomen".

Med "Utmana fattigdomen" vill We Effect sprida kunskap om landsbygdsutveckling. Resultatet av We Effects insatser blir mat på bordet, inkomst från skörden och att människor tillsammans får en röst i samhället.

Börja med att ladda ner lektionen här på sidan

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

 • Eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
 • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet…
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.
 • Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.
 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare We Effect
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner lektionen.
 • Låt eleverna läsa debattartikeln i par och arbeta tillsammans med att besvara frågorna som finns löpande i texten.
 • Varje par väljer ut en av frågorna och skapar kort en presentation.
 • Lektionen avslutas med att eleverna presenterar frågan de har arbetat med för resten av klassen.
 • Låt gärna eleverna göra quizet på utmanafattigdomen.se