Material som kan vara intressant för dig


Jag vill säga något 5-9 år. E-pub Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Jag vill säga något 5-9 år. E-pub så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


1. En introduktion till svenskt skogsbruk Årskurs: 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap

Innan du laddar ner 1. En introduktion till svenskt skogsbruk så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Veckans matsedel Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap

Innan du laddar ner Veckans matsedel så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Kemikaliesmart skola och förskola

 • Koppling till läroplan: Lpfö 98, LGR11, LGY11

Kemikalier kan vara till stor nytta, men vissa kan också orsaka skada på människor och miljö.

Tillsammans med Kemikalieinspektionen har Håll Sverige Rent tagit fram ett utbildningspaket för skola och förskola. För förskolor handlar det om hur ni med hjälp av uppdrag och aktiviteter kan göra förskolan mer kemikaliesmart. För skolor handlar det om hur ni med hjälp av färdiga lektionsupplägg kan få in kemikalier i undervisningen.

Ta del av materialet och lär er mer om kemikalier i vardagen.

För förskolan:

Materialet innehåller uppdrag och aktivitetskort för barn och pedagoger. Du kan enkelt ladda ner ett samlat dokument med samtliga uppdrag och aktivitetskort när du kommit till Håll Sverige Rents webbplats.

För skola:

Materialet har 13 lektionsupplägg som alla knyter an till kemikalier. Från Förskoleklass till Gymnasiet. Du kan antingen beställa alla lektionsupplägg i ett samlat dokument eller ladda ner dem separat.

Skola

Exempel på centralt innehåll

F-3

NO

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

SO

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

4-6

Hem- och konsumentkunskap

 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Biologi

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Kemi

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

7-9

Kemi

 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Hem- och konsumentkunskap

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Gymnasiet

Naturkunskap

 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Förskola

Med de olika materialen kan du och din förskola arbeta mot följande uppdrag och strävansmål.

Förskolans uppdrag
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
 • Ämne Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, Naturkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande
 • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
 • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Håll Sverige Rent
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Klicka på "Gå till materialet" (den gröna knappen)
 • Välj Förskola eller Skola i menyn till vänster
 • Välj att ladda ner hela materialet i ett dokument eller ladda ner separat