Material som kan vara intressant för dig

KLARTÄNKT Film 3 - Att undvika tankefällor

Innan du laddar ner KLARTÄNKT Film 3 - Att undvika tankefällor så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11

Klartänkt är en serie om fyra tio minuter långa filmer avsedda främst för högstadiet men passar även för gymnasiet. Målet är att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. Filmerna finns med undertext på svenska och engelska.

Blir något mer sant för att det upprepas ofta? Tror vi hellre på det som vi känner igen än det som är obekant? Dras vi till enkla förklaringar även om problemet är komplicerat? Eller tror vi mer på personer vi gillar än på de vi inte tycker om?

Filmen Klartänkt 3 pekar på olika mentala fällor vi kan hamna i när vi tänker för snabbt. De kan göra att svar på frågor, uppfattningar och beslut blir helt andra än vad de skulle bli om vi tänkte efter lite längre.

Ladda ner den tillhörande lärarhandledningen här på sidan.

Centralt innehåll

Biologi, årskurs 7-9

  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Mer om satsningen Klartänkt

Klartänkt ger bland annat era möjligheter att arbeta med det övergripande kunskapsmålet i läroplanen LGR11 att ”... varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden”. De rimmar också väldigt väl med syftet med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, att ”bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informations­ källor”. Filmerna behandlar även delar av läroplanens centrala innehåll i främst fysik och biologi, men även svenska. Se närmare beskrivning till varje film.