Material som kan vara intressant för dig


Ett yrke för dig? Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Ett yrke för dig? så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerAktion Julklappen - årskurs 1-3 Årskurs: 1-3 Ämne: SO

Innan du laddar ner Aktion Julklappen - årskurs 1-3 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


KLARTÄNKT Film 4 - Argumentationsfel

Innan du laddar ner KLARTÄNKT Film 4 - Argumentationsfel så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11

Klartänkt är en serie om fyra tio minuter långa filmer avsedda främst för högstadiet men passar även för gymnasiet. Målet är att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. Filmerna finns med undertext på svenska och engelska.

”Hur kan du säga att människor måste sluta med aktiviteter som gör att jorden värms upp? Jag vet att du alltid får skjuts i bil till skolan.”

”Himlakroppar påverkar oss. Inte, säger du. Men kan du kanske bevisa att de inte gör det?”

Den avslutande filmen i serien Klartänkt handlar om argumentation. Syftet är att uppmärksamma eleverna på argumentationsfel som i exemplen ovan, så att de får en känsla för hur de låter och inte låter sig luras av dessa. På så sätt kan de lättare föra diskussioner utan att fastna i fällor som gör att samtalen inte leder någonstans. Filmen illustrerar argumentationsfelen med exempel från tidigare filmer i serien men också med fall som är vanliga i all argumentation.

Ladda ner den tillhörande lärarhandledningen här på sidan.

Centralt innehåll

Svenska, årskurs 7-9

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Mer om satsningen Klartänkt

Klartänkt ger bland annat era möjligheter att arbeta med det övergripande kunskapsmålet i läroplanen LGR11 att ”... varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden”. De rimmar också väldigt väl med syftet med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, att ”bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informations­ källor”. Filmerna behandlar även delar av läroplanens centrala innehåll i främst fysik och biologi, men även svenska. Se närmare beskrivning till varje film.