Material som kan vara intressant för dig


Jag visste när jag var tio Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, SO, Ämnesövergripande

En specialpedagogisk överblick Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande

Kavla upp ärmarna - analysera en debattartikel Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap

Klas förklarar: Utbud och efterfrågan

  • Koppling till läroplan: LGY11

Klas Eklund är en av Sveriges främsta läroboksförfattare och mest meriterade ekonomer. I denna film förklarar han utbud och efterfrågan. Till filmen hör en välskriven lektion som du laddar ner nedan.

Klicka här för att komma till elevernas övningsuppgifter

Lärarhandledningen kan kopplas till det centrala innehållet i till exempel:

Samhällskunskap 1a2

  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Samhällskunskap 1b

  • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Samhällskunskap 2

  • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  • Ämne Samhällskunskap
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap
  • Avsändare Ekonomifakta
  • Film