Material som kan vara intressant för digLathund för tystnadsplikt i skolan Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Särskola Ämne: Ämnesövergripande

Media Smart – läromedlet för källkritik, reklam och media Årskurs: Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

Koll på jobbet - om diskriminering och rättigheter i arbetslivet

  • Koppling till läroplan: LGY11

Koll på jobbet är ett projekt som handlar om att ge yrkeselever användbara kunskaper och verktyg för att tillvarata sina rättigheter i arbetslivet och hantera frågor som rör diskriminering.

Intervjuer med elever på yrkesprogram har visat att många yrkeselever ute på arbetsplatsförlagt lärande (apl) möts av situationer som kan vara svåra att hantera. En del elever hamnar på arbetsplatser med dålig arbetsmiljö eller arbetsplatser där det råder en sexistisk, rasistisk och/eller homofobisk jargong. Det ställer krav på att en känner till sina rättigheter, vet vem en kan vända sig till och har verktyg för att kunna säga ifrån.

Koll på jobbets läromaterial består av praktiska övningar för klassrummet, där elever får kunskap om bla. rättigheter i arbetslivet, arbetsmiljö, diskriminering, jargonger, härskartekniker och normer. Genom forumspel, filmer och konkreta fall får eleverna uppleva, diskutera och reflektera kring situationer som de kan komma att möta under apl och i sitt framtida arbetsliv.

Materialet riktar sig till lärare som arbetar med elever på yrkesprogram på gymnasiet där arbetsplatsförlagt lärande är en del av utbildningen. Metodmaterialet syftar till att underlätta arbetet för lärare genom att vara anpassat för målgruppen och enkelt att använda. På vår materialsida kan du ladda ner läromaterialet med handledning till lärare, färdiga powerpoint-presentationer och bilagor. Till flera övningar finns även elevinstruktioner anpassade för distansundervisning.

Alla övningar kan kopplas till skollagen samt läroplan GY11. Övningarna har även koppling till centralt innehåll i vissa GG-ämnen och yrkesämnen där arbetsmiljö ingår.

  • Ämne Bygg och anläggning, Fordons- och transportbranschen, Hantverkskunskap, Hållbart samhälle, Måltids- och branschkunskap, Naturbruk, Reception, Samhällskunskap, SYV, Vård och omsorg, Ämnesövergripande
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Lag & rätt, Likabehandling
  • Avsändare Byrån mot diskriminering
  • Externt material