Material som kan vara intressant för dig


Jag vill säga något 5-9 år Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Metodmaterial för sexualundervisningen Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO

Lektion 3 - Programmera kompisar Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik

Kompis med kroppen, åk 2

  • Koppling till läroplan: LGR11

Kompis med kroppen - fem om dan' är en satsning för att sprida kunskap om ett mer hållbart samhälle där god och hälsosam mat sätts in i ett hållbarhetsperspektiv. Satsningen är framtagen genom ett nära samarbete med pedagoger och ICA. Den går ut på att barn ska lära sig att äta gott och må bra, men också ta sin del av ansvaret för att vårt samhälle ska utvecklas mer hållbart!

Upplägget i sin helhet ska stimulera ett elevaktivt arbetssätt och inbjuda till att dra nytta av
skolbibliotek, samhälle och sin närhet till den lokala ICA-handlaren. Eleven ska utmanas i
sina föreställningar och pedagogen ska ge akt på och ge utrymme för diskussioner och
redovisningar, då frågorna kring miljö och hälsa sällan har ett enkelt och entydigt svar.

Ladda ner lärarhandledningen genom att ange din epostadress och klicka på "Ladda ner".
Elevmaterialet får du genom att klicka här

Exempel på centralt innehåll som behandlas:

NO

  • Kropp och hälsa avseende betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

SO

  • Att leva i världen gällande miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvanor.

Svenska

  • Läsa och skriva genom enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
  • Ämne NO, SO, Svenska
  • Årskurs 1-3
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare ICA
  • PDF-fil