Material som kan vara intressant för dig


Lektion 06: Ett klimat i förändring Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Samhällskunskap, Svenska

En rökfri skola Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande

Ingen tid att förlora Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Företagsekonomi, Naturkunskap, Samhällskunskap

Konelias liv på bondgården

  • Koppling till läroplan: Lpfö 98

Förskolematerialet Konelia hjälper dig att arbeta pedagogiskt med läroplanens frågor om vår mat, djur, miljö och ekologi.

Låt Konelia, hennes mjölk och det svenska lantbruket följa med in i vardagen på förskolan. Materialet är indelat i fem teman, som du kan välja fritt mellan med hänsyn till vad som passar bäst för stunden på din förskola. Varje tema har ett antal övningar för barnen. Som avslutning finns sagan Hemma hos Konelia, där ni får följa Konelia och hennes kompisar på bondgården. Sagan är lämplig att läsa för barn 4-6 år och fungerar att använda som introduktion för barnen till materialet.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Hjärta mjölk
  • PDF-fil