Material som kan vara intressant för dig


Bekämpa klimatförändringarna – Mål 13 Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska, Teknik

Barns rättigheter som tema - ett skolmaterial om barnkonventionen Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Vi rymmer till rymden Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Fysik

Konelias liv på bondgården

  • Koppling till läroplan: Lpfö 98

Förskolematerialet Konelia hjälper dig att arbeta pedagogiskt med läroplanens frågor om vår mat, djur, miljö och ekologi.

Låt Konelia, hennes mjölk och det svenska lantbruket följa med in i vardagen på förskolan. Materialet är indelat i fem teman, som du kan välja fritt mellan med hänsyn till vad som passar bäst för stunden på din förskola. Varje tema har ett antal övningar för barnen. Som avslutning finns sagan Hemma hos Konelia, där ni får följa Konelia och hennes kompisar på bondgården. Sagan är lämplig att läsa för barn 4-6 år och fungerar att använda som introduktion för barnen till materialet.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Hjärta mjölk
  • PDF-fil