Material som kan vara intressant för dig


100% kamp – Sveriges historia Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SO

Liten och trygg Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande

Om vatten, kretslopp och ekosystem Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, Geografi, Kemi, Teknik

Kunskapsbedömning - vad, hur och varför?

En kunskapsöversikt som sammanställer forskning inom området bedömning.

Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om i skolan? Hur lär sig elever? Vad har elever rätt att lära sig i skolan? Hur kan man som lärare veta vad någon annan kan och vet?

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material