Material som kan vara intressant för digMax18 för 7-9 Årskurs: 7-9 Ämne: Bild, Idrott & Hälsa, Matematik, SO, Svenska

Lektion 10: En rättvis fördelning Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska

Kunskapsbedömning - vad, hur och varför?

En kunskapsöversikt som sammanställer forskning inom området bedömning.

Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om i skolan? Hur lär sig elever? Vad har elever rätt att lära sig i skolan? Hur kan man som lärare veta vad någon annan kan och vet?

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material