Material som kan vara intressant för dig


Flickors rätt till utbildning Årskurs: Gymnasiet Ämne: Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

Energifallet - onödigaste prylen Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande

Bryt tystnaden (2014) Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Lär känna ett yrke

  • Koppling till läroplan: LGY11

Lär känna ett yrke – ett projekt i kursen Svenska 1 integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen.

Det finns nästan 9 000 yrken att välja mellan idag (enligt SCBs standard för svensk yrkesklassificering) och många elever känner bara till en bråkdel av dessa. Det påverkar både deras gymnasieval och insikten i vilka olika möjligheter de har inom ett yrke, när valet av utbildning väl är gjort. Det kan resultera i att elever dels väljer att gå på ett gymnasieprogram som de egentligen inte är intresserade av eller att de under sin studietid saknar en tydlig målsättning då de inte vet vad de vill bli i framtiden.

Förslagsvis genomförs projektet Lär känna ett yrke tidigt i utbildningen, under första terminen i årskurs ett. Då får eleverna snabbt en insyn i vilken bransch de sökt sig till så de vet om de är på rätt program samt att de tidigt får en vana att arbeta branschnära. Lär känna ett yrke går därför ut på att eleverna får bekanta sig med arbetslivet genom att söka upp och intervjua personer från olika yrkesroller som ryms inom aktuellt program.

Centralt innehåll

Svenska 1

  • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och re ektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
  • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
  • Ämne Svenska
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Framtidens yrken
  • Avsändare Svenskt Näringsliv
  • PDF-fil