Material som kan vara intressant för dig


Sexualundervisning på lättare svenska Årskurs: 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SFI, SO, Ämnesövergripande

Informationsfilm om spel om pengar Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Matematik, NO, SO

Besök en Ekobonde Årskurs: 1-3 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska

Lär om mjölkkon

  • Koppling till läroplan: Lpfö 98

Barnen får lära sig om mjölkkon som bland annat ger oss mjölk, ost och smör.

Övningen börjar med att barnen ser en kort animerad film om kossan Karin. Sedan får barnen arbeta med att färglägga en mjölkko.