Material som kan vara intressant för dig


Vi lär oss om myndigheter i Sverige Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Tema. Sexualbrott & lagen för högstadiet Årskurs: 7-9 Ämne: Historia, Samhällskunskap, SO, Svenska

Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande

Lektion 10: En rättvis fördelning

 • Koppling till läroplan: LGR11

MÅL 1 – INGEN FATTIGDOM
MÅL

MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET

Lektionens syfte:
Att eleverna lär sig om hur fattigdom och ojämlikhet skapar problem både för samhället och för individen. Att eleverna lär sig varför minskad ojämlikhet är en förutsättning för att skapa en hållbar värld för alla.

Om lektionerna om globala målen:
I det här materialet från UNICEF Sverige får ni lära er mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling. Materialet fokuserar på de mål som har en särskilt tydlig koppling till barns rättigheter och kopplar därför ihop målen och barnkonventionen. Lektionsmaterialet består bland annat av gruppövningar, diskussionsfrågor och filmer som relaterar till målen ur både ett internationellt och ett svenskt perspektiv. Lektionsmaterialet är riktat till både högstadiet och mellanstadiet. Det kan användas inom ämnen som samhällskunskap, svenska, biologi och teknik.

Central innehåll

Samhällskunskap

 • Analysera och granska kritiskt lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Svenska

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Bild

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
 • Ämne Bild, Samhällskunskap, Svenska
 • Årskurs 4-6, 7-9
 • Tema Barns rättigheter, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Unicef
 • PDF-fil