Material som kan vara intressant för dig


Om värme Årskurs: 4-6 Ämne: Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, SYV, Teknik

Loppet - ett rollspel Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Rättigheter för varenda unge Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: SO, Svenska

Lektion om skadestånd

Vad är ett rimligt skadeståndsbelopp? Vad är syftet med skadeståndsbeloppen? Är solidariskt ansvar bra eller dåligt? Med hjälp av tre fallstudier diskuteras skadestånd. 

Ta dig till Brottsrummet här

  • Ämne Företagsekonomi, SO
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Lag & rätt
  • Avsändare BRÅ (Brottsrummet)
  • PDF-fil