Material som kan vara intressant för dig


Problemlösarna Årskurs: 7-9 Ämne: NO, Teknik


Ordspråk på gården Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: Svenska

Lilla boken om reklam & media (som PDF)

Lilla boken om reklam & media vänder sig till dig som lärare och som arbetar med, eller planerar att arbeta med källkritik, reklam och media med dina elever.

Boken är tänkt att vara ett hjälpmedel för dig, en guide till det svenska medielandskapet. Den tar bland annat upp ämnen som konsumentens makt, varför reklam finns, vilka som arbetar med reklam, vilka som köper reklam, lagar och regler och reklamens psykologi. Den innehåller även lästips för den som vill fördjupa sig.

Lilla boken om reklam & media är framtagen av Media Smart, läromedlet som utbildar barn inom källkritik, reklam och media.

Handboken riktar sig till dig som lärare och är inte ett undervisningsmaterial som ska delas ut till eleverna.

Läs mer och ladda ner Lilla boken om reklam och media här

Färdiga lektioner finns för dig som är lärare i grundskolan och gymnasiet. Alla lektioner är gratis och digitala och interagerar med läroplanen. Inga krångliga förberedelser, bara skapa ett konto och börja arbeta med lektionerna på mediasmart.se

  • Ämne Bild, Hem- och konsumentkunskap, SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Medier & Källkritik
  • Avsändare Media Smart
  • PDF-fil