Material som kan vara intressant för dig


Jobbguide Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, SYV

Unga Direkt - På webben Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Att lyfta sex och samlevnad - historia Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Loops - När upptäckar­glädjen väcks till liv

  • Koppling till läroplan: LGR11

Ge dig ut på en kunskapsresa tillsammans med dina elever!
Loops är ett digitalt läromedel designat för dig och dina elever med färdigt undervisningsmaterial oberoende av tid och rum.

I Loops hittar du mängder av inspirerande undervisningsmaterial för årskurs 1-9 i alla ämnen, sökbart utifrån läroplanens förmågor och centrala innehåll, i ett unikt gränssnitt vi kallar lärloopar. Tematiska resor genom olika ämnen, skapade av pedagoger som du med metoder grundade i didaktisk forskning. Du kan använda lärloopar för enstaka lektioner eller hela terminsplaneringar. Dessutom hittar du loopar för kompetensutveckling att använda själv eller med dina kollegor.

Loops ger dig överblick och visar en pedagogisk helhet. Du har full frihet att använda loopar skapade av andra precis som de är, omforma dem för att passa just din undervisning eller bygga helt egna från grunden. Du leder dina elevers kunskapsresa genom egna uppgifter och material från webben.

Förbättrad dialog med eleverna
Utan kommunikation ingen utveckling. Du kan enkelt följa dina elevers lärprocess i realtid och ge konstruktiv feedback längs vägen, via text-, video eller ljudkommentarer.

Planering och genomförande i ett
I lärloopen får eleverna en helhetsbild över arbetsområdet och vilka förmågor som ska utvecklas samtidigt som de får ta del av uppgifter, inlämningar och övningar. Du kan följa deras utveckling på elev- såväl som klassnivå.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9
  • Tema Övrigt
  • Avsändare Loops
  • Externt material