Material som kan vara intressant för dig


Mormor – vad åt du som barn? Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Svenska

Antibiotika och djuruppfödning Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska


Magasin: Demokratin står aldrig stilla

  • Koppling till läroplan: LGY11

Studiematerial i magasinform om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Från och med hösten 2020 finns magasinet i en ny och reviderad upplaga. Fyra nya sidor fördjupar demokratins tillstånd i Sverige och i världen. Materialet riktar sig främst till gymnasie- och vuxenstuderande, men kan i viss utsträckning fungera som fördjupningsmaterial för senare årskurser på högstadiet. Innehållet följer kursplanen i historia och samhällskunskap för gymnasiet för att komplettera undervisningen.

Till magasinet finns en lärarhandledning med förslag på övningar, en ordlista, samt idéer på hur eleverna kan arbeta med webbplatsens olika teman om demokrati. I temat finns fördjupande texter, bildspel, quiz och filmer om det demokratiska genombrottet.

Magasinet levereras i klassuppsättningar om 35 exemplar. Kostnadsfritt.

Klicka på den gröna knappen för att komma till beställningssidan.

Klicka här för att istället ladda ner magasinet

Klicka här för att ladda ner lärarhandledningen

  • Ämne Historia, Samhällskunskap
  • Årskurs Gymnasiet, Vuxenutbildning
  • Tema Demokrati, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare Sveriges riksdag
  • Externt material