Material som kan vara intressant för dig


Vad äter ni hemma hos dig? Årskurs: 1-3 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, SO, Svenska


Privilegiepromenad Årskurs: 7-9 Ämne: Religion, Samhällskunskap

Märkning av mat

 • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen får eleverna lära sig om hur livsmedelsmärkningar hjälper konsumenter att förstå hur maten har producerats. Uppgiften blir att göra en presentation om vilka märkningar som är viktigast.

Med MatRätt får du färdiga lektioner som tar dig och dina elever på en resa från jordbrukarens marker till butiken. Med bättre kunskaper om hur mat produceras och var den kommer ifrån blir det också lättare att göra bra matval. Med stöd av filmer, faktablad och digitala elevsidor får eleverna göra intressanta uppdrag och lära sig mer om bondens roll idag, hur vi håller djur friska och om hur vi förvaltar naturens resurser väl.

Länk till digital elevsida

Länk till faktablad

Centralt innehåll

Hem- och konsumentkunskap

1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Ämne Hem- och konsumentkunskap
 • Årskurs 4-6
 • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare MatRätt
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Varje lektion kommer med tillhörande film och faktablad.
 • Ladda ner lektionen du vill att eleverna ska arbeta med.
 • Ladda även ner tillhörande faktablad.
 • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
 • Låta gärna eleverna arbeta med lektionen digitalt på elevsidan.