Material som kan vara intressant för dig


Lektion 3 - Programmera kompisar Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik

Frihet i skolan Årskurs: 4-6 Ämne: SO, Svenska


Mat på hållbar väg

Bättre mat för bättre klimat

Maten är en stor bit i hållbarhetspusslet och berör oss alla både på ett ekologiskt och socialt plan, här och över hela jorden. Vi kan börja redan idag med att se över våra matvanor och börja äta mer planetvänligt. Det är både gott, sunt och inspirerande! De ekonomiska ramarna för konsumenten påverkas inte nämnvärt, för bra och hållbar mat är inte dyrare!

Mat på hållbar väg är en del i Världsnaturfonden WWFs hållbarhets- och klimatarbete. Denna handledning är riktad till lärare och elever i åk F-9. Materialet består av en faktadel samt övningar.

Övningarna berör mat på olika sätt, i alla delar av produktionskedjan från jord till bord och från hage till mage, både globalt och lokalt. Även svinnproblematiken berörs. I övningen "Butik på hållbar väg" får eleverna rapportera in sina resultat till WWF som sedan redovisar elevernas butiksundersökningar på webbplatsen.

Materialet och övningarna går att använda i till exempel biologi, geografi, hem- och konsumentkunskap, matematik, samhällskunskap, svenska.

Ladda ner lärarhandledningen här på sidan. Gå sedan till Mat på hållbar väg på WWF:s webbplats genom att klicka här.

  • Ämne Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Matematik, Samhällskunskap, Svenska
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare WWF
  • PDF-fil
Hur du använder detta material:
  • Ladda ner lärarhandledningen här på sidan
  • Klicka på länken som tar dig till Mat på hållbar väg på WWF:s webbplats