Material som kan vara intressant för dig


Jobba i motorbranschen? Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, Svenska, SYV, Teknik

Flickors rätt till utbildning Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

Tema. Tvång och grupptryck (för 7-9) Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Matpatrullen

  • Koppling till läroplan: LGR11

Lektionstips med tillhörande lärarhandledning. 

Delta i arbetet med att utveckla skolans måltider. Låt eleverna vara delaktiga och påverka sin egen matsituation både vad gäller innehåll och miljö. Arbetet ger eleverna kunskap om naturens påverkan. Dessutom ökar deras medvetenhet om att de aktivt kan delta i arbetet med att utveckla skolan ur ett hållbart perspektiv. 

Länk till sammanfattande stödmaterial

  • Ämne Hem- och konsumentkunskap, NO, SO
  • Årskurs 4-6
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare KRAV
  • PDF-fil