Material som kan vara intressant för dig


Novellpristagare Prata Om Alkohol Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, Svenska

Vänliga Veckan Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Religion, Samhällskunskap

Utbildningspaket på franska Årskurs: 7-9 Ämne: SYV, Ämnesövergripande

Max18 för 7-9

  • Koppling till läroplan: LGR11

Max18skolan består av lektionshandledningar och frågeställningar för ämnesövergripande undervisning med anknytning till barns rättigheter.            

Behandla följande teman med hjälp av Max 18: Ekonomi, hälsa, utbildning, trygghet, delaktighet och stöd och skydd.

Målet med skolmaterialet är att låta ungdomar lära sig mer om barnkonventionen och få kunskap om hur den fullföljs i Sverige. Samtliga lektioner utgår från statistik i Max18 och omfattar elevmaterial och en beskrivning över hur undervisningen stegvis kan genomföras.

  • Ämne Bild, Idrott & Hälsa, Matematik, SO, Svenska
  • Årskurs 7-9
  • Tema Barns rättigheter, Lag & rätt
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • Externt material