Material som kan vara intressant för dig


Loppet - ett rollspel Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande


Möt en yrkesverksam Årskurs: 7-9 Ämne: SYV

Medborgarspelet

  • Koppling till läroplan: LGY11

Vägen in i det svenska samhället

Medborgarspelet är ett interaktivt program som förmedlar integrationens villkor genom tiderna. Med utgångspunkt i den judiska minoritetens historia i Sverige belyser vi samtidens stora och aktuella frågor kring integration och invandring.

Vägen till ett svenskt medborgarskap har sett olika ut genom tiderna. Men då som nu ställer samhället olika krav som både gör det möjligt och hindrar människor från att hitta ett nytt hem i Sverige. Vad kan en judisk gårdfarihandlare från 1800-talet säga om invandring i Sverige idag? Vad är det för skillnad på att vara en undersåte och att vara medborgare? Med hjälp av nedslag i historien får eleverna lära sig om medborgarskapets historia, villkor och betydelse.

Främsta målgrupp är gymnasiet, men materialet riktar sig också mot lärare, kommunanställda och yrkesverksamma som önskar fortbildning kring den judiska minoriteten.

  • Ämne Historia, Religion, Samhällskunskap
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Demokrati, Likabehandling, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare Judiska museet
  • Externt material