Material som kan vara intressant för dig


Om vatten, kretslopp och ekosystem Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, Geografi, Kemi, Teknik

Barnkonventionen. Lättläst version. Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: SO, Svenska

Mjölkens historia Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Svenska

Media Smart – läromedlet för källkritik, reklam och media

  • Koppling till läroplan: LGY11

Media Smarts läromedel för gymnasiet består av fyra lektioner som syftar till att ge eleverna en fördjupad kunskap om reklam, pr, information och andra budskap samt om varumärken, såväl företagens egna som det personliga varumärket.

Elever i gymnasiet är viktiga konsumenter och spenderar mycket tid på sociala medier och digitala plattformar. Media Smart erbjuder gymnasieelever ett roligt och enkelt sätt att fördjupa sig i mediekommunikation, kopplat till företagsekonomi och entreprenörskap där de kan utveckla sin konsekvensanalysförmåga och även arbeta med sitt eget personliga varumärke.

Media Smart för gymnasiet innehåller lektionerna En värld utan reklamVarumärken och Vad en bloggare bör veta.

Målet med lektionerna är att eleverna ska utveckla sin kunskap om medier och reklam och hur de påverkas av kommersiella budskap. Alla lektioner innehåller övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att testa sina kunskaper. Som lärare kan du använda hela materialet eller välja ut vissa delar. Varje lektion är fristående och ni kan arbete med dem i den ordning som passar er bäst. Till en del lektioner finns rörliga filmklipp och stillbilder. Det går alltid bra att leta upp egna exempel för att forma lektionerna så de passar just er.

  • Ämne Företagsekonomi, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Medier & Källkritik
  • Avsändare Media Smart
  • Externt material