Material som kan vara intressant för dig


Novellsamling, utgåva 2010 Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Hjärnövning - 3 2 1 Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Särskola, Vuxenutbildning Ämne: Ämnesövergripande

Viktigt att veta hur mat produceras Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Media Smart – läromedlet för källkritik, reklam och media

  • Koppling till läroplan: LGR11

Media Smart för högstadiet består av ett antal lektioner som syftar till att ge eleverna en fördjupad förståelse och kunskap om reklam. Inom områden som etik, lagar och regler samt sociala medier får eleverna arbeta med ett antal enkla och roliga övningar.

Elever i åk 7-9 är familjära med digitala medier och med Media Smart får de möjlighet att fördjupa sig i olika digitala medier och dess uttrycksformer med hjälp av granskningsmoment, diskussioner och bildskapande samtidigt som de lär sig om reklamens påverkan i reklambudskap och olika mediers påverkan som exempelvis Facebook.

Media Smart för högstadiet innehåller lektioner som GymnasievaletSäker på nätet och Marknadsföra åsikter.

Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. Till varje lektion finns även en övningsuppgift som ni arbetar med individuellt eller i grupper.

Läs mer och arbeta med Media Smart för ÅK 7-9 här

  • Ämne Bild, Hem- och konsumentkunskap, SO, Svenska
  • Årskurs 7-9
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Medier & Källkritik
  • Avsändare Media Smart
  • Externt material