Material som kan vara intressant för dig


Inför prao & praktik Årskurs: 7-9 Ämne: Bild, Geografi, Samhällskunskap, SFI, Svenska, SYV


Lyssna på oss! Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Media Smart – läromedlet för källkritik, reklam och media

  • Koppling till läroplan: LGR11

Media Smart för lågstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge barn en introduktion till reklam. Här får de möjlighet att lära sig om vilka olika skepnader reklam kan ha, och fundera över i vilka situationer de kan möta reklam samt hur de påverkas av den.

Med hjälp av Media Smart får eleverna ett enkelt och roligt material att arbeta med för att lära sig att kritiskt granska reklam i alla kanaler.

Kreativa och roliga aktiviteter och diskussionsmoment varvas med teori samtidigt som barnen skapar sig en medvetenhet kring reklam. Media Smart för lågstadiet består av lektioner som Vad är reklam?På nätet och framför tv:n och Kändisar & reklam.

Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. Till varje lektion finns övningsuppgifter som ni kan arbeta med individuellt, i grupper eller i helklass. Dessutom finns det till varje lektion ett antal reklamexempel. Ni kan använda dessa eller söka fram egna exempel.

Läs mer och arbeta med Media Smart för ÅK 1-3 här

  • Ämne Bild, SO, Svenska
  • Årskurs 1-3
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Medier & Källkritik
  • Avsändare Media Smart
  • Externt material