Material som kan vara intressant för dig


Utbildningspaket på franska Årskurs: 7-9 Ämne: SYV, Ämnesövergripande

SGU/Geologisk - för dig som skolledare Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SYV, Ämnesövergripande

Lär om mjölkkon Årskurs: Förskola-Förskoleklass

Mellis och motion

 • Koppling till läroplan: LGR11

Ett utbildningsmaterial för åk 7-9 om bra matvanor.

Bra matvanor lägger grunden för att du ska må bra och känna dig pigg, frisk och stark.

Här kan du och dina elever ta del av tre snabba lektioner och lära dig mer om hur allt hänger ihop: mat och näring, aktivitet och vila, kroppen och hjärnan. Dina mellanmål kan bli det som avgör om du känner dig full av energi, eller blir trött och seg. Här får du den kunskap du behöver – allt du behöver lägga till är bra mat. Nu kör vi!

Koppling till ämnesplan

Biologi

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Idrott och hälsa

 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Hem- och konsumentkunskap

 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Ämne Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa
 • Årskurs 7-9
 • Tema Hälsa & Mat
 • Avsändare Hjärta mjölk
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Klicka på den gröna knappen för att komma till lektionerna.
 • Välj ut en av lektionerna att arbeta med.
 • Dela länken till lektionen med eleverna.
 • Låt eleverna arbeta enskilt eller i par.
 • Lektionen avslutas med ett quiz.