Material som kan vara intressant för dig


Vi lär oss om myndigheter i Sverige (Gy) Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Vi lär oss om myndigheter i Sverige (Gy) så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Liten och trygg Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande

Informationsfilm om spel om pengar Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Matematik, NO, SO

Min film om vilda bin

 • Koppling till läroplan: LGR11

Varför är bin så viktiga? Hur lever våra vilda bin i naturen och vad behöver de för att må bra? I denna övning får eleverna bygga ihop bin av återvunnet material, bygga en miljö till bina och göra film om vilda bin.

Materialet innefattar en film, ett faktablad om bin för eleverna samt instruktioner och faktaunderlag för dig som lärare. Övningen består av en introduktion samt tre olika delar. Övningen är utformad för F-3 men går bra att anpassa för äldre årskurser.

Centralt innehåll

Bild, årskurs 1-3

Bildframställning

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Biologi, årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Slöjd, årskurs 1-3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Svenska, årskurs 1-3

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. • Ämne Bild, Biologi, Slöjd, Svenska
 • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Naturskyddsföreningen
 • Film