Material som kan vara intressant för dig


Torkan i Sverige 2018 Årskurs: 7-9 Ämne: Geografi, Svenska

Innan du laddar ner Torkan i Sverige 2018 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Innan du laddar ner Checkpoints Gymnasievalet Åk 9 på engelska så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Hållbarhet på schemat Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Hållbart samhälle, Ämnesövergripande

Mjölkkon & biologisk mångfald

Innan du laddar ner Mjölkkon & biologisk mångfald så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

Eleverna lär sig om biologisk mångfald, om hur mjölkkorna ingår i ett kretslopp som samspelar med naturen och hur våra val i vardagen kan påverka miljön.

Kopplingar till kurs- och läroplan (ämnen, centralt innehåll):
Biologi:
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Geografi:
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Svenska:
 • Handstil och att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Ämne Biologi, Geografi, Svenska
 • Årskurs 4-6
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Hjärta mjölk
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Titta på de två första minuterna av filmen “Mjölkproduktion, så funkar det”
 • Låt eleverna ta hjälp av filmen och förklara mjölkkornas positiva miljöeffekter med hjälp av bildrutorna. Tips! Dela in klassen i grupper och låt grupperna arbeta med olika bildrutor.
 • Arbeta med fördjupningsfrågan.
 • Exit ticket: Ge två exempel på vad du har lärt dig under lektionen. Är det något av det vi har lärt oss idag som du kan ha nytta av i framtiden?