Material som kan vara intressant för dig


Tema. Sex & statistik för högstadiet Årskurs: 7-9 Ämne: Historia, Samhällskunskap, Svenska

Loops - När upptäckar­glädjen väcks till liv Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Ämnesövergripande

Tävla i mångfald! Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, Ämnesövergripande

Mobbning på arbetsplatsen

  • Koppling till läroplan: LGY11

Lyft arbetsmiljö genom fyra filmer. Mobbning, hot och våld, säkerhet och schyssta villkor är aktuella ämnen på många arbetsplatser.

Varje år utsätts människor för mobbning, både i skolan och på arbetsplatser runt om i Sverige. Vad har arbetsgivaren för ansvar? När det inte finns några bevis utan ”bara är min känsla”, om det är ens chef som är den som mobbar, hur gör jag då? I tolv år kände sig Linda mobbad på sin arbetsplats, i denna film får vi höra hennes berättelse. Genom att se kortfilmerna, diskutera och undersöka vidare om vad som gäller på Sveriges arbetsplatser, får eleverna en ökad förståelse och kunskap kring olika områden som alla kan benämnas som arbetsmiljö. Filmerna kan användas enskilt eller som komplement till Arena Skolinformations kostnadsfria elevmaterial Arbetsmiljö - Så funkar det.

  • Ämne Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Framtidens yrken, Lag & rätt, Likabehandling, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare Arena Skolinformation
  • Film