Material som kan vara intressant för dig


Vad äter ni hemma hos dig? Årskurs: 1-3 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, SO, Svenska

Innan du laddar ner Vad äter ni hemma hos dig? så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner
Möt en yrkesverksam

Innan du laddar ner Möt en yrkesverksam så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

Med hjälp av WorldSkills Swedens material “Möt en yrkesverksam” får skolan en modell för att möta yrkeslivet i klassrummet. Modellen kan användas av lärare och studie- och yrkesvägledare för att skapa digitala möten mellan elever och personer i arbetslivet.

Möt en yrkesverksam består av separata material till:

Skolor (klicka på den gröna knappen för att ladda ner)
Yrkesverksamma
Branscher

Tillsammans med eleverna identifierar lärare tänkbara personer eller företag att kontakta för ett digitalt möte. Klassens arbete följs upp genom att ringa och bjuda in personer till ett digitalt möte för att prata om sitt yrke. Därefter förbereder sig eleverna genom att arbeta med uppgifter och skapa frågor inför möten med yrkesverksamma.

Initiativ till möten med elever kan också komma från företag, branschrepresentanter eller enskilda yrkesverksamma som exempelvis börjar med att kontakta rektorer, klassföreståndare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om projektet i “Om Möt en yrkesverksam

Ur läroplan för grundskolan - Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning.

Hur du använder detta material:
  • Lärare och studie- och yrkesvägledare använder materialet för att genomföra digitala möten med yrkesverksamma.
  • Yrkesverksamma använder materialet för att erbjuda digitala möten med elever.
  • Du som arbetar i skolan kan dela materialet med yrkesverksamma som du möter.