Material som kan vara intressant för dig


Välja mat efter säsong Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

1. En introduktion till svenskt skogsbruk Årskurs: 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap

Tävla i mångfald! Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, Ämnesövergripande

Novellsamling, utgåva 2014

Noveller skrivna av ungdomar i temat "Ungdom och alkohol". Du kan läsa boken på egen hand, tillsammans med andra eller som diskussionsunderlag i klassrummet. För årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Denna novellsamling är en sammanställning av de bästa bidragen från Prata Om Alkohols novelltävling 2013 inom temat ungdom och alkohol. Novellerna är skrivna av ungdomar i högstadiet och gymnasiet, som med sin berättarglädje och raka språk skapar stor läsvärdhet. Prata Om Alkohol önskar att boken ger upphov till reflektion och diskussion. Du kan läsa boken på egen hand, tillsammans med andra eller som diskussionsunderlag i klassrummet.

  • Ämne Idrott & Hälsa, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Hälsa & Mat
  • Avsändare Prata Om Alkohol
  • PDF-fil